บุคคลสำคัญในอาหารไทยโบราณ

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี หรือ สมเด็จกรมพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง หรือ เจ้าฟ้าบุญรอด (พ.ศ. 2310 - 2379) พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระบรมราชชนนีใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น